Passagerarbåten Å/F Idun

 
Idun i slussen i LennartsforsI IDUN

Byggd på Ljunggrens Mek.Verkstads AB i Kristianstad 1907. L: 20,41 m B: 3,98 m Dj.g. 1.74 m Depl. 18,50 reg.ton. Ångm. 62 IHK. Inköpt för 26500:- 

I trafik 21 juli 1907

Linjen Sillerud-Bengtsfors-Fölsbyn

 

NAMN SFV Längd Bredd Djup Eff. HK ÅR ANM.  ÄGARE
IDUN  7158 20,64 3,84 1,74 62 IHK 1907 33brt Lennartsfors BN AB

Uppdatering pågår!

 

Hon byggdes i järn vid Ljunggrens Mekaniska Verkstad i Kristianstad 1907 för Ångfartygs AB Bengtsfors-Nordmarken. IDUN sattes in för att minska arbetsbelastningen för NORDMARKEN och FLORA, samt att ta upp icke tidigare områden. Två olika turer gick hon, nämligen Bengtsfors—Sil och Bengtsfors-Lennartsfors-Fölsbyn. Oscar Persson styrde IDUN perfekt utan missöde, från det att han mönstrade på den splitternya IDUN när hon var målad i sin svarta färg. Han köpte själv IDUN 1928 och fortsatte däref­ter i rederiets fotspår när ångfartygsbolaget upphörde. Emil Olsson som varit rorgäng­are i flera år inköpte STOR­HOLMEN och när den reguljära trafiken börjde avta såldes IDUN till Anders Botvid Karlsson i Hovenäset. Hon sattes in på linjen Gravarne—Lysekil. Tio år senare gick IDUN vidare till Gullholmen. Hon moderniserades och fick en ny motor på 90 hk. Så småningom hamnade hon på Käringön och gick i trafik därifrån till Hälleviksstrand. 1962 kunde man ge henne beteckningen passbåt. Denna gång hade Lars Gunnar Gunnarsson på Käringön köpt henne. IDUNs sista år i trafik var 1969, då ett maskinhaveri satte stopp för vidare verksamhet. I flera år utannonserades hon utan resultat och slutligen hamnade hon 1 Tingstadshamnen där hon gradvis förföll.

Tillsammans med henne låg en del andra förfallna fartyg från Dalslands kanal. Det var JOHN, IDOG och LELÅNG, vilka har egna webbsidor fram.


 

Åter till hemsidan UPPDATERAD 2002-02-09 22:35 BX

bror.nilsson@mbox200.swipnet.se

 

NUMBER OF VISITORS - ANTAL BESÖK sedan senaste uppdatering 2002-02-09 22:35

E-post
YOUR E-MAIL ADDRESS

(Important! Must be your correct address. Because it´s the only way to answer your mail)

 

Meddelande message

PUSH BUTTON TO SEND

Bror Nilsson
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Revised: februari 09, 2002.

Back to Top