http://w1.302.telia.com/~u30207600/b&wlicens.htm

GÖTAVERKEN MOTOR AB                     1841-1977-1999

Götaverken AB / Götaverken Motor (1977 - ) tillverkade dieselmotorer med effekter upp till 50000 BHP och med en egen vikt på nära 2000 ton för de största. Först på licens från B&W (1915 -) och sedan sin egenutvecklade GV-motor mellan åren 1939 - 1974. Därefter åter på licens från B&W sedermera MAN- B&W fram till 1990. Motorerna användes som framdrivningsmaskineri i alla typer av fartyg samt som stationära motorer i landkraftverk. De c:a 10000 delarna som ingår i en sådan motor tillverkades till största delen i egna verkstäder, som var en av landets mest kompletta produktionsanläggning. Är du intresserad av dagens motorutbud från MANBW klicka här!

 

Bilden är historisk då det är första gången som 3 motorer är uppmonterade för provkörning samtidigt. Motorn till höger sitter nu i ett Wallenius biltransportfartyg, i mitten en motor nu i ett landkraftverk på Puertto Rico, längst bort nu i ett tankfartyg för ett Italienskt rederi. Motorernas samlade försäljningsvärde är c:a 100 milj. i 1983 -års penningvärde. Fotot finns också i Stockholm som en protestaktion skickades det till Olof Palmes från samtliga anställda på Motor i samband med planerna på nedläggning. Jag har ett brev där Olof palme önskar oss lycka till med protesten. Vi vet ju alla hur det gick.s och jag harHär sitter jag med projektplanen för ett landkraftverk på Barbados. Terminalen är en av 50 som var inkopplade i Motors system kallat MPL och som kördes mot VOLVODATA

Bilden ovan har sin egen historia

Min arbetsplats under många år. Idag finns tyvärr ingen produktion av kompletta motorer längre men företaget lever vidare under nytt namn och med ny ägare och har fortfarande en stor kapacitet och gediget kunnande inom tung maskinbearbetning.

 Motorerna på bilden sitter idag i (från vänster) ett  italienskt tankfartyg, ett landkraftverk i Puerto Rico och ett svenskt biltransportfartyg. 

Chefer i organisationen 1983. 

Man var under en period uppköpta av Svenska Bearing AB  men det företaget gick i konkurs 24 mars 2003. Fabrikslokalerna renoveras nu och Wärtsilä i Trollhättan kommer att flytta dit.

Här nedan hittar du vad dom jobbar med:

 http://www.wartsila.com/sweden/svenska/index.jsp?cid=wse_se_service&hid=22.2 

  2004-07-03 13:44 NUMBER OF VISITORS - ANTAL BESÖK sedan senaste uppdatering

Några axplock av innehållet i årsskriften Varv Mera finns på Varvshistoriskas Hemsida
Om Götaverksmotorn Nils Svensson berättar
Götaverkens Motorkonstruktioner Allan Larsson en filare berättar
Licensbyggda GV-motorer Götaverken 1941 Några små och stora händelser 
UDAB-motorn Arkivet och springpojkarna
Martinmotorn Jubileumsutställningen 1923
Jobbet i Maskinverkstaden  Sverige-skeppen ett kraftprov för svenska varv
Licensbyggda B&W-motorer    Lokkranen som byggdes för  NOHAB 1922 
Världens bästa motor för oceangående fartyg?  
Dagens motorutbud från MANBW De sista åren

Åter till hemsidan  

E-post
YOUR E-MAIL ADDRESS

(Important! Must be your correct address. Because it´s the only way to answer your mail)

Meddelande message

PUSH BUTTON TO SEND

Bror Nilsson
Copyright © 1995 [BEN-SON CONSULTING]. All rights reserved.
Revised: juli 03, 2004.

Back to Top